Blog

NoSQL Nedir?

Günümüz dijital dünyasında analog ortam ile etkileşim halinde olan her nesne ve cihazı veri kaynağı olarak görmemiz mümkün. Buna bağlı olarak da çok farklı veri kaynakları ve bunun getirdiği veri depoları oluşmaktadır. Bu depolanan veri tipleri ise ilişkisel ve ilişkisel olmayan veritabanları olarak ikiye ayrılır. İlişkisel veritabanları (relational database) klasik tablo yapıları ile saklama imkânı sağlarken, ilişkisel olmayan veritabanları indeksleme mantığı ile çalışır.