Blog

Dünyanın hızla artan gereksinimlerini karşılama ihtiyacı, dijital dönüşümü de beraberinde getirdi. Bu dijital dönüşüm, şirketlerin operasyonel süreçlerinde de etkisini gösterdi. Günümüz koşullarına adapte olmaya çalışan şirketler, dijitalleşmenin son trendi RPA’yı gündemlerine aldı. RPA (robotic process automation), organizasyonların manuel üstlendiği görevleri azaltarak maksimum verimliliği sağlayan bir yazılımdır. Bu yazılım; muhasebe, finans, sağlık, hukuk, insan kaynakları gibi birçok alanda şirketlere fayda sağlar. RPA, doğruluk ve döngü süresinde önemli iyileştirmeler sağlarken, işlem işlemede verimliliği artırır. Çalışanların manuel iş yükünü azaltarak, çalışanlarınızın daha yaratıcı işlere odaklanması için fırsat verir. Bunu yaparken de şirket maliyetlerinin ciddi oranda azalmasına olanak tanır. RPA, şirket maliyetlerini nasıl azaltır?

RPA İle Maliyetleri Azaltmak

Bir şirketi bel kemiği, finans ve muhasebedir. Bu fonksiyonlar gelişmelere ve yeni teknolojilere ayak uydurmak için her zaman açıktırlar. Bu nedenle RPA teknolojileri muhasebeyi ve finansmanı da etkileyecektir. Nasıl mı?

Kârı, iş gücünden bağımsız hale getirir.

Önümüzdeki 15 sene içerisinde, insan işlerinin %47’sine ortak olacağı öngörülen RPA teknolojisi, kârın iş gücünden bağımsız olmasına olanak tanır.  Türkiye’de faaliyet gösteren denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sağlayıcısı KPMG’nin yaptığı bir araştırma sonucuna göre RPA teknolojisi ile tanışan firmaların %50’si maliyet azaltma hedeflerine %80 ölçüde ulaştıklarını belirtirken; geri kalan %50 firma ise %100 oranında amaçlarına ulaştıklarını belirtmiştir.

Şirketin, muhasebe departmanına ait iş gücü yükünü azaltır.

RPA ile otomatikleştirilmiş bir muhasebe sistemi, iş dağılımlarını ve görev yüklerini yakından ilgilendirir. Manuel süreçlerin çoğunun yerini bu yazılım aldığında, muhasebeciler stratejilere ve analizlere odaklanma şansı bulur. RPA, operasyonel süreçlerin yaklaşık %40’ı kadarını otomatikleştirebilir ve kalan süreçlerini de RPA teknolojilerine entegre edebilir. Bu teknoloji sadece muhasebeciler için zaman verimliliğini artırmakla kalmaz, aynı zamanda finansal verilere gerçek zamanlı erişim sağlar, böylece raporlama ve analiz aynı anda ve sürekli olarak yapılabilir. RPA’nın amacı muhasebenin yerini almak olmadığı gibi, işlerin olumlu yönde gelişmesine ve daha önemli işlere odaklanmasını sağlamaktır.

Mesai ve vardiyalı işçi gereksinimini önler.

Robotik Süreç Otomasyonu, 7/24 hizmet sunan bir otomasyon olduğundan, kontrol edilmesi gerekmeksizin aralıksız faaliyet gösterir. Şirketinizde mesaiye kalacak ya da gece vardiyasına kalacak işçi gereksinimini yok eder. Bu da çalışanların kreatif süreçlerini olumlu etkilemek yanı sıra şirket bağlılıklarını da önemli ölçüde artırır. Var olan işçi sayınızı, sadece işleri yetiştirmek adına artırmak durumunda kalmazsanız. Bu durum size, işe almayı düşündüğünüz işçi sayısına bağlı olarak değişmekle birlikte yılda bir çalışan için minimum 39.600 TL tasarruf sağlar.

Gartner, RPA’nın Yılda 878.000 Maliyetle 25.000 Saat Kazandırdığını Bildirdi

Gartner Inc.’ın açıkladığı verilere göre finans departmanları, finansal raporlama süreçlerinde RPA ile insan hatalarının neden olduğu 25.000 saatlik önlenebilir yeniden çalışma saatini kurtarıyor. Raporlama süreçlerinde RPA kullanan departmanlar, daha az personel hatalarını düzeltme zamanını ve daha yüksek değerli işe ayrılan; daha fazla zaman gibi bir dizi ek fayda bildiriyor.

Gartner’in bu araştırması, muhasebe departmanlarında önlenebilir yeniden çalışmanın ortalama miktarının , tam zamanlı bir çalışanın genel zamanının% 30’unu alabileceğini buldu. Bu da, 40 tam zamanlı muhasebe personeline sahip bir kuruluş için 878.000 $ maliyetle yılda 25.000 saat tasarruf anlamına gelir. Şirketin başkan yardımcısı Dennis Gannon, “İlk günden itibaren otomatikleştirilebilen süreçlerde RPA uygulayarak, muhasebe ekipleri, yeni süreç standartları getirildiğinde tipik olarak ortaya çıkan minimum kesinti ile derhal kapasiteyi serbest bırakabilir” dedi. Bu da, nihayetinde RPA’yı benimseme hızını ve RPA ile gelen maliyet avantajlarını artırıyor.

Siz de şirketinizin maliyetlerini azaltmak istiyorsanız, Onicorn hizmet ve çözümleriyle tanışın.

Hemen bizimle iletişime geçin, iş süreçlerinizi RPA ile nasıl dönüştürebileceğimizi planlayalım.

Author

admin

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir