Blog

Günümüz dijital dünyasında analog ortam ile etkileşim halinde olan her nesne ve cihazı veri kaynağı olarak görmemiz mümkün. Buna bağlı olarak da çok farklı veri kaynakları ve bunun getirdiği veri depoları oluşmaktadır. Bu depolanan veri tipleri ise ilişkisel ve ilişkisel olmayan veritabanları olarak ikiye ayrılır. İlişkisel veritabanları (relational database) klasik tablo yapıları ile saklama imkânı sağlarken, ilişkisel olmayan veritabanları indeksleme mantığı ile çalışır.

NoSQL kavramı ilişkisel olmayan veritabanları için SQL tipi sorgu cümlecikleri ile sorgulama yapmamızı sağlayan, “Not Only SQL” şeklinde de adlandırılır. NoSQL veritabanları (NoSQL database) SQL veritabanları yerine kullanılmaktan ziyade, ilişkisel veritabanlarının yetersiz kaldığı yerlerde destek amacıyla kullanılarak hibrid bir yapı tercih edilebilir. Geleneksel veritabanlarında okuma ve yazma işlemlerinde hacimli veriler için yavaşlık ve performans sorunları ortaya çıkabilmektedir. Kendi içinde optimize edilse de bazı durumlarda bu da yetersiz kalabilmektedir. İşte bu noktada geleneksel veritabanının NoSQL ile birlikte kullanılması optimum sonuç elde etmenizi sağlayacaktır. Bir uygulamanızda daha güvenli tutmak istediğiniz verilerinizi ilişkisel, diğer verilerinizi NoSQL olarak saklayarak, gerektiğinde uygulamanıza servis edebilir veya bunları raporlayabilirsiniz. Örneğin, müşteri verilerinizi ilişkisel olarak saklayıp, loglarınızı NoSQL olarak tutabilirsiniz. Log verileriniz her bir adımda artacağı için ilişkisel yapınızı yavaşlatacaktır. Bir aksiyon almanız gerektiğinde NoSQL yapınzı loglar için kurgulayıp, buradaki verileri işleyerek hazır halini uygulamanıza servis edebilirsiniz. Birçok alanda kullanmanız mümkün olacağı gibi, tamamen soruna uygun bir çözüm için de kullanabilirsiniz. Tutarlılık ve performans durumuna göre bu ayrışmayı yapabilirsiniz.

NOSQL Veritabanı Tipleri

Anahtar — Değer (Key-Value): Bu veritabanında anahtara karşılık gelen tek bir bilgi bulunur. Veri sorgulama bu anahtar üzerinden gerçekleştirilir.
Wide-Column: Klasik veritabanı yapısı ile benzerlik göstermektedir.
Doküman (Document): Bu veritabanında veriler bir doküman şeklinde tutulmaktadır.
Grafik (Graph): Bu veritabanı “Graph Theory”ye göre yapılmıştır. Diğer veritabanı türlerinden farklı olarak veriler arasındaki ilişkiler de saklanabilir.

NoSQL günümüzde yüksek hacimli veri kaynaklarının oluşması ve halihazırda artmaya devam etmesi sonucunda, sorunlara çözüm olabilecek bir veritabanı yönetimi sunabilmektedir. Bu yapıyı kullanmayı, sorununuza odaklanarak optimum çözüm için tercih edebilirsiniz.

Veritabanınızı maksimum verimlilikle yönetmek için Veritabanı Bakım Destek Hizmet Paketlerimize göz atın!

Author

admin

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir