Blog

Microsoft SQL Server (MsSQL) verilerin belirli bir düzen halinde tutulmasını sağlayan ilişkisel veri tabanı yönetim sistemidir. MsSQL veritabanına aynı anda birden fazla kullanıcı erişebilir ve sistematik bir şekilde veriler üzerinde işlem yaparak çıktılar elde edebilir. Microsoft SQL Server, kullanıcılara; verileri şifreleme, yük dengeleme, verilere erişim için yetkilendirme, veri denetimi ve olağanüstü felaket kurtarma operasyonu (disaster recovery) gibi kapsamlı özellikler sunar.

Hemen her sektörde sıklıkla tercih edilen MsSQL veritabanlarını kaynak olarak kullanan uygulamaların güvenli, hızlı ve sorunsuz olarak faaliyetlerini sürdürebilmesi için MsSQL periyodik kontroller, güncelleme çalışmaları, yedekleme, performans optimizasyon ve izleme çalışmaları gibi bakım hizmetlerinin yapılması gerekir.

Microsoft SQL Server (MsSQL) Nedir?

MsSQL, verilerin ilişkisel, bütüncül ve işlevsel olarak üzerlerinde çalışılabilecek şekilde, operasyonel ve analitik işleme ve işlenmeye hazır şekilde işletmenizin ihtiyaçlarını hızlı, güvenilir ve kararlı şekilde yürütebilmeniz için verilerin tutulduğu bir yönetim sistemidir.

Büyük veya küçük çaplı verilerin satır ve sütun olarak belli bir biçimde (index ve istatistikleri oluşturularak) tutulan uygulama, log ve rapor veri işlemlerinin yapılarak iş süreçlerine ait bir merkezi veri ortamının oluşturulmasında önemli bir rol oynamaktadır. Microsoft SQL Server bu tip verilerin merkezi olarak tutulmasını sağlayan bir sistem olarak uzunca bir süredir birçok kurumsal şirketin veri merkezlerinde kullanılmaktadır.

MsSQL Server’ın Bileşenleri ve Fonksiyonu

Microsoft SQL Server gerçekleştirdiği işlemleri aşağıdaki bileşenleri kullanarak yapmaktadır:

Database Engine (Yapısal sorgulama dili (SQL) ile sorgulanarak verilere erişilip üzerinde işlemlerin yapılması) sayesinde verilerin işlenmesi,

Reporting server ile görsel web temelli raporların oluşturulması,

Analysis Server sayesinde şirketlerin karar destek sistemleri ve iş zekâsına ait veriler arasında pattern’lerin bulunması,

Integration Server sayesinde farklı veri kaynakları arasında etkileşimi sağlayarak diğer veri kaynakları ile bütüncül çözümler oluşturulması.

Veritabanlarındaki Kaynak Tüketiminin Optimize Edilmesi

Veritabanını bir kitap gibi düşünürsek, sürekli yeni verilerin eklenmesi, değiştirilmesi ve silinmesi ile bütün verilerin tutulduğu düzen değişecektir. Bu da tekrardan verilerin bulunmasında ve işlenmesinde daha fazla zaman harcanması anlamına gelmektedir. Bu süreçlerin kararlı ve hızlı olması için aynı bir kitapta olduğu gibi index ve bu bilgilerin istatistiklerinin tutularak ve her veri değişikliğinde tekrardan düzenlenerek hızlı ve güvenilir şekilde verilere erişilmesinin sağlanması gerekmektedir.

Verilerin sürekli büyümesi ve değiştirilmesi ve bu işlemler sırasında meydana gelen bekleme ve kilitlerle ilgili olarak veritabanlarında işlemlerin durmasını veya birbirlerini kilitleyerek işlemlerin iptal edilmesini engellemek adına veritabanlarının izlenerek operasyonel bakımlarının yapılması büyük önem taşır. Bu bağlamda index, sorgu ve istatistiklere ait incelemelerde bulunarak gerekli düzenlemelerin yapılması, maintenance job ve çeşitli scriptler ile birlikte çalıştırılarak problem noktaları bulunup kalıcı çözümler geliştirilmesi gerekmektedir.

Onicorn sahip olduğu know-how ile tüm ihtiyaçlarınızı dinleyip, size en uygun veritabanı bakım veya destek çözümünü Onicorn Veritabanı Bakım Destek Hizmet Paketlerinde bir arada sunuyor. Siz de maliyet, kaynak ve zaman tasarrufu elde ederek size en uygun paket kapsamındaki avantajlı çözümlerden yararlanmak için tıklayın.

Author

admin

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir