Blog

Sanayi Devrimi’nin dördüncü kuşağı olan Endüstri 4.0, ilk kez 2011 yılında Almanya’da gerçekleşen bir fuarda söz konusu olmuştur. 4. Sanayi Devrimi olarak da geçen bu dönem temelde; endüstri ve bilişim teknolojilerinin birbirine entegre olmasını amaçlar. Özellikle Amerika, Almanya, Japonya gibi gelişmişlik düzeyi yüksek ülkeler, bu hedefe yönelik sistem kümelerini benimseyerek yeni dünya düzeninin öncüsü olma gayretindedir.

Endüstri 4.0 ‘ın Bileşenleri

Nesnelerin İnterneti: Nesnelerin interneti, cihazların birbiriyle bağlantılı olduğu bir iletişim kanalıdır. Bu kanalda, fiziksel olarak var olan bir nesne, akıllı cihaz teknolojisiyle buluşur. Aynı zamanda elektrikli cihazdan elektrikli cihaza da bu iletişimin sürmesi mümkündür. İlk kez 1991 yılında Kevin Ashton’un kullandığı bu kavram, 4. Sanayi Devrimi’nin de en önemli sistem kümelerinden biridir.

Nesnelerin internetinde amaç, verimliliği artırmaktır. Endüstriyel faaliyetler için önemli bir unsur olan verimlilik sayesinde üretimi artırırken maliyeti düşürerek daha fazla kar elde edebilirsiniz. Bunun yanı sıra nesnelerin interneti, güvenliği artırmak için de etkilidir. İzleme ve tespit araçlarının varlığı, sensörlü yapıların varlığı nesnelerin internetini güvenilir hale getirerek; insan yaşamını kolaylaştırmaktadır.

Nesnelerin interneti örnekleri, günümüzde de tanı olduğumuz ve sürekli gelişmeye devam eden cihazlardır. Örneğin akıllı bir saat, akıllı bir priz ya da elektrik ve telefon bağlantısıyla çalışan scooter gibi cihazlar nesnelerin internetine örnek gösterilebilir.

Hizmetlerin İnterneti: Teknolojik altyapılar ve modellemeler hizmetlerin interneti kapsamında yer alan başlıklardır. Hizmet alabilmek için gerekli olan yazılımsal ihtiyaçlar, Endüstri 4.0 çağının önemli olgularından biridir. Günümüzde de en hızlı gelişen teknolojik devrimler, hizmetlerin interneti kapsamında gerçekleşmektedir.

E- posta hizmetleri, drive teknolojisi ya da bulut altyapısı hizmetlerin interneti örnekleri olarak gösterilebilir. Aynı zamanda iletişim, sağlık ve bankacılık hizmetleri de internet altyapılı kurdukları sistemleriyle hizmetlerin interneti altında yer alır. Hizmetlerin interneti, verilere daha kolay ulaşım sağladığı gibi, iş bölümünü de destekler. Ortak bir veri tabanının olması, ortak bir değerin de oluşmasını sağlar.

Siber- Fiziksel Sistemler: İnsan ve nesnelerle birlikte ortak bir sistem oluşturan siber-fiziksel sistemler, çift taraflı çalışan entegre bir sistemdir. Bu sistem, bilgi akışının artmasını, işlemsel ve fiziksel yeteneklerin bütünleşmesini sağlar. SFS olarak da bilinen bu sistem, dijital dönüşümün de en önemli aşamalarından biridir.

3 boyutlu yazıcılar, yapay zeka teknolojileri, artırılmış gerçeklik ve akıllı objeler Siber- Fiziksel Sistem örnekleri olarak gösterilebilir. Siber-fiziksel sistemler içerisinde RPA da önemli bir yere sahiptir. Günümüzün moda teknolojilerinden biri olan RPA, sanal asistan görevi gören ve manuel işlemleri yapabilen bir yapay zekadır. Siz de RPA ile ilgili daha fazla bilgi için “ Şirket Liderleri RPA Yazılım Asistanlarını Tercih Ediyor” başlıklı yazımızı ziyaret edebilirsiniz.

Endüstri 4.0 İle Bizi Neler Bekliyor?

  • İnsan gücüne dayalı her türlü iş ve alanda, makineler yer alacak.
  • Bu devrim sadece fabrikaları değil, insanların da hayatını etkileyecek. Özellikle nesnelerin internetinin kullanımıyla sosyal hayatlarımız da etkilenecek.
  • Üretim sistemleri, akıllı sistemlere entegre olacak. İş süreci azaldığı gibi üretim ve verimlilik de artacak.
  • Akıllı sistemlerle verilerin depolanması, güvenlik ve emniyet politikalarının da gelişmesine neden olacak.
  • Bilgiye ulaşım ve bilgiyi uygulama kavramları gelişecek; kaynaklara ulaşım kolaylaşacak.

Siz de Endüstri 4.0’ün beraberinde getirdiği teknolojik gelişmelere entegre olmak, siber- fiziksel sistemler içerisinde yer alan yapay zeka teknolojileriyle tanışmak için Onicorn ile tanışabilirsiniz!

Author

admin

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir