Blog

Kurumsal verilerinizin güvenliğini nasıl test edebilirsiniz?

Bilişim sektörünün gittikçe büyüdüğü çağımızda siber tehditlerin sayısı arttıkça almamız gereken önlemler de artmakta. Peki, bütün önlemleri aldığımızdan, diğer bir deyişle, söz konusu olabilecek siber tehditlere karşı kurumsal verilerimizin güvende olduğundan nasıl emin olabiliriz? Güvenlik testi şirket verilerinizden müşteri bilgilerine, finansal tablolarınızdan stratejik planlamalarınıza kadar pek çok hayati datayı kapsayan kurumsal verilerinizin siber tehditler karşısındaki […]

Blog

Kurumsal verilerinizi siber saldırılara karşı nasıl koruyabilirsiniz?

Her gün bir başka dijital yeniliğe uyandığımız bu dönemde siber tehditler ve bu tehditler karşısında oluşabilecek zafiyetlerin çeşitliliği de giderek artıyor. Kötü amaçlı yazılımlar (malware), oltalama (phishing), virüsler gibi pek çok nedenle kurumsal verilerin güvenliği tehlikeye düşüyor. Buna bağlı olarak, veri güvenliğini sağlamak, hangi endüstride faaliyet gösterdiğinden bağımsız olarak, işletmeler için gittikçe daha da önemli […]

Blog

NoSQL Nedir?

Günümüz dijital dünyasında analog ortam ile etkileşim halinde olan her nesne ve cihazı veri kaynağı olarak görmemiz mümkün. Buna bağlı olarak da çok farklı veri kaynakları ve bunun getirdiği veri depoları oluşmaktadır. Bu depolanan veri tipleri ise ilişkisel ve ilişkisel olmayan veritabanları olarak ikiye ayrılır. İlişkisel veritabanları (relational database) klasik tablo yapıları ile saklama imkânı sağlarken, ilişkisel olmayan veritabanları indeksleme mantığı ile çalışır.

Blog

Web Uygulamalarının Güvenliği

Web uygulamaları için güvenlik faktörü hem bireysel hem de kurumsal kullanımda büyük önem teşkil ediyor. Kurumsal bilgiler haricinde özellikle şirketi için kritik olan verilerin paylaşıldığı, B2B veya B2C şeklinde web üzerinden ticaretin ilerlediği bir yapıda güvenlik çok daha ön plana çıkıyor. Verileri korumak ve çalınmasına karşı önlemleri en üst düzeyde almak gerekmektedir. Sistemlerin olası gerek […]

Blog

Siber Güvenlikte Farkındalık Eğitiminin Önemi

Siber tehditler karşısında nasıl farkındalık kazanabilirsiniz? Teknolojinin hayatın hemen hemen her alanına entegre olmasıyla birlikte siber güvenlik de önemli konulardan biri haline gelmiştir. Elektronik cihazlardan yararlanan bireysel kullanıcılar ve kurumlar kapsamlı bir siber farkındalık programından destek alarak bu alanda bilinç kazanabilirler. Kurumsal anlamda verilen eğitimler, yoğunlaştırılmış ve zengin içeriklerle siber güvenliğin etkili bir şekilde sağlanmasına […]